Ing. Sandra Dubranová, DiS.

Diplomová práce

Riadenie ľudských zdrojov v hotelierstve

Human resources management in hospitality industry
Abstract:
DUBRANOVÁ, Sandra. Human resources management in hotel industry. [Master’s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague : 2013. pp. This diploma thesis deals with the management of human resources in the field of hotel services. The theoretical part describes the development of personal work to human resources management and the link of management activities between …více
Abstract:
DUBRANOVÁ, Sandra. Riadenie ľudských zdrojov v hotelierstve. [Diplomová práca] Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha : 2013. s. Táto diplomová práca sa zaoberá riadením ľudských zdrojov v hotelierstve. V teoretickej časti je popísaný vývoj personálnej práce k riadeniu ľudských zdrojov a prepojenie činností riadenia medzi HR oddelením a manažmentom. V praktickej časti sú aplikované jednotlivé …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze