Bc. Martina Hrstková

Master's thesis

Mzdová problematika z účetního a daňového hlediska u úklidové společnosti

Payroll issues of accounting and tax aspects of cleaning companies
Abstract:
Diplomová práce popisuje vybranou mzdovou problematiku z daňového a účetního hlediska u úklidové společnosti. Cílem práce je přiblížit, objasnit a navrhnout zlepšení současné mzdové problematiky (pracovní poměr, účastníci pracovně právních vztahů, mzda, povinné odvody a jiné) u konkrétní úklidové společnosti.
Abstract:
This thesis describes selected issues from payroll tax and accounting aspects of cleaning companies. The aim is to bring, clarify and propose improvements to current labor issues (employment, participants in labor relations, wages, and other mandatory payments) for the specific cleaning companies.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2012
  • Supervisor: Ing. Hana Matoušová
  • Reader: prof. Ing. Josef Hruška, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting

Sting academy

Master programme / field:
Economy and Management / Business Economy and Management