Marie ROUBALOVÁ

Bakalářská práce

Bolest u seniorů jako ošetřovatelský problém

Pain in eldery as a nursing problem
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou bolestí u seniorů. Cílem práce bylo zjistit, zda zdravotnický personál v dostatečné míře sleduje a hodnotí pomocí škál bolest u seniorů bolest a v rámci ošetřovatelského procesu využívá nefarmakologickou péči. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce se zabývá bolestí, hodnocením bolesti a stářím. K vypracování praktické části …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the pain in the elderly. The aim of the study was to determine whether the medical staff, adequately monitored and evaluated using pain scales and pain in the elderly in the nursing process uses a nonpharmacological care.The work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with pain, assessment of pain and old age. The elaboration of practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Libešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROUBALOVÁ, Marie. Bolest u seniorů jako ošetřovatelský problém. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií