Bc. Pavel Macek

Diplomová práce

Stravovací zvyklosti studentů a některé odlišnosti v závislosti na kouření cigaret

Eating habits of students and some differences to smoking cigarettes
Anotace:
Práce se zabývá výživou, doporučenými výživovými dávkami a stravovacími zvyklostmi studentů na střední škole a zjišťuje odlišnosti ve stravovacích zvyklostech dvou specifických skupin studentů, kterými jsou kuřáci cigaret a studenti ubytovaní na domově mládeže.
Abstract:
The work deals with nutrition, recommended dielary doses and eating habits of students in secondary school and finds differences in the diet of two specific groups of students who are cigarette smokers and students staying at the boarding school.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií