Bc. Kamila Klecanská

Bakalářská práce

Volba další vzdělávací dráhy u vybrané cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením

Choosing a Further Course of Education for Target Group of Person Endangered by Social Exclusion
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem volby další vzdělávací dráhy u vybrané cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením- Romů. Cílem práce je pomocí kvalitativního přístupu zjistit, podle čeho klienti organizace pomáhající osobám ohrožených sociálním vyloučením volili svoji další vzdělávací dráhu po základní škole, popis důležitých bodů v jejich rozhodování a jejich zpětné reflektování tohoto …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the topic of choosing a further course of education for target group of person endangered by social exclusion– the Roma. The goal of this thesis is, using a qualitative approach, to find the basis on which clients of an organization helping people endangered by social exclusion chose their further education after elementary school, the description of important points …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta