Michal Anestis

Bachelor's thesis

Strategie vstupu firmy na zahraniční trh

Market Entry Strategy
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zpracování plánu vstupu na zahraniční trh. Teoretická část obsahuje základní východiska jako důvody vstupu na zahraniční trh a formy vstupu na zahraniční trh. Jsou popsány metody využívané v praktické části jako je PEST a SWOT analýza. V praktické části je představena společnost Avanso s.r.o., provedena analýza makroprostředí Rumunského trhu a analýza trhu doplňků stravy …more
Abstract:
The aim of this thesis is to prepare a plan for entering the foreign market. The theoretical part contains basic starting points, such as reasons for entering the foreign market and forms of entering the foreign market. There are described methods used in the practical part such as PEST and SWOT analysis. The practical part introduces the company Avanso s.r.o., analyzes the macro environment of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Dalibor Šimek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Silesian University in Opava

School of Business Administration in Karvina

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management