Bc. Martin Staněk

Diplomová práce

Marketingová strategie pro vstup na zahraniční trh s inovovaným výrobkem

Marketing strategy for entering foreign market with innovated product
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na marketingovou strategii pro vstup na zahraniční trh s inovovaným výrobkem pro zvolenou společnost LD Seating s.r.o. V teoretické části práce jsou vymezeny důležité pojmy z oblasti mezinárodní marketing, dále je věnována pozornost jednotlivým analýzám marketingu, inovaci a popisu marketingového výzkumu. Analytická část práce je zaměřena na analýzu současného stavu společnosti …více
Abstract:
The thesis is focused on marketing strategy for entering foreign market with an innovated product of the selected company LD Seating s.r.o. The theoretical part of the thesis defines important concepts in the field of international marketing, and also pays attention to individual analyzes of marketing, innovation and description of marketing research. The analytical part of the work is focused on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING