Mgr. Martina Janásová

Bakalářská práce

Pracovní strategie užívané při kontaktu s lidmi s mentálním postižením.

Working strategies used in contact with mentally disabled people.
Anotace:
Tato práce se zabývá pracovními strategiemi pracovníků v konkrétním zařízení. V teoretické části práce jsou popsány osoby s mentálním postižením, pojmy motivace, stereotypizace a přístup pracovníka a jednotlivé druhy aktivit – terapií. V metodologické části je popsán způsob sběru dat a výběr vzorku. Práce je založena na kvalitativním sběru dat. Byla použita metoda polostrukturovanáho rozhovoru se šesti …více
Abstract:
This thesis deals with the working strategies for labours in a specific institution. The theoretical part of this thesis desribes the persons with mental disabilities, the concepts of motivation, stereotyping and access to the worker and the individual types of activities – therapies. In the methodological section there is described the collecting of data and samplings. This thesis consisted of based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Hana Staudková
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta