Eva Doležalová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Tým, týmová práce, její metody a uplatnění v personální práci

Anotácia:
V této absolventské práci jsou rozpracovány problémy týmové práce a metody jejich uplatnění v personálním řízení. Nejdříve jsou diskutovány základní charakteristiky týmu, stadia týmové spolupráce, bariéry týmové spolupráce a fáze vývoje týmové skupiny. Dále jsou analyzovány otázky týmového koučinku. Zmíněny jsou rovněž záležitosti řešení konfliktů v týmu a mobbingu.
Abstract:
In these theses the problems of team working and methods of their application in personal management are elaborated. First the basic team characteristics and stages of teamwork, teamwork barriers and phases of team group development are discussed. Further, the issues of team coaching are analyzed. The team conflict resolution including affairs of mobbing are mentioned, as well.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

vyšší odborný program / odbor:
63-42-N/01 PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, 63-42-N / 01 PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ