Bc. Jana KREJČÍ

Master's thesis

Fuzzy rozšíření Saatyho AHP

Fuzzy extension of Saaty's AHP
Abstract:
Cílem práce bylo provést fuzzifikaci Saatyho analytického hierarchického procesu a metodu předvést na reálném rozhodovacím problému. Fuzzifikace je prováděna za použití trojúhelníkových fuzzy čísel. V práci jsou postupně fuzzifikovány jednotlivé kroky Saatyho AHP. U jednotlivých kroků jsou zmíněny postupy výpočtů běžně používané jinými autory, poté jsou navrženy vhodnější postupy výpočtů a srovnání …more
Abstract:
The aim of the thesis was to fuzzify Saaty´s analytic hierarchy process and to apply this method to real decision making problem. Fuzzification is made by using triangular fuzzy numbers. In the thesis, all parts of Saaty´s AHP are fuzzified step by step. At each step, methods usually used by another authors are shown at first, and then, proper methods are proposed. Comparison of the former methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2012
Accessible from:: 27. 3. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KREJČÍ, Jana. Fuzzy rozšíření Saatyho AHP. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 27. 3. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ktrhvg ktrhvg/2
27/3/2012
Folders
Files
Marklová, E.
28/3/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.