Mgr. Hana Bellová

Bachelor's thesis

The Evolution of Means of Persuasion: Discourse Analysis of sample inaugural speeches of US Presidents 1833-1997

The Evolution of Means of Persuasion: Discourse Analysis of sample inaugural speeches of US Presidents 1833-1997
Anotácia:
BELLOVÁ, Hana. Evoluce ve způsobech přesvědčování: Diskurzní analýza vzorkových projevů amerických prezidentů v letech 1833-1997: bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury, 2010. 69 stran. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martin Adam PhD. Tato bakalářská práce poskytuje diskurzivní analýzu šesti inauguračních projevů amerických prezidentů …viac
Abstract:
BELLOVÁ, Hana. “The Evolution of Means of Persuasion: Discourse Analysis of Sample Inaugural Speeches of US Presidents, 1833-1997”: Bachelor Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, English Language and Literature Department, 2010. 69 pp. Supervisor: Mgr. Martin Adam Ph.D. This bachelor thesis provides a discourse analysis of six inaugural speeches of U.S. presidents between the years …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedúci: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language