Ing. Petra Dobišová

Bakalářská práce

Francouzská migrační politika

French Migration Policy
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Francouzská migrační politika“ je analýza vývoje francouzské migrační politiky od jejích počátků až po současnost. Teoretická část práce se obecně věnuje mezinárodní migraci a podává přehled o teoretických konceptech migrace. V praktické části se práce věnuje samotné francouzské migrační politice, kdy je nejprve rozebrán vývoj migrační politiky na Francouzském území, následně …více
Abstract:
The aim of the submitted bachelor thesis “French migration policy” is to analyse the evolution of the French migration policy from its beginning to the present. The theoretical part devotes to the general framework of the international migration and gives an overview of the theoretical concepts of migration. The practical part deals with the French migration policy, where it first describes the evolution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Matal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta