Lucie Kolková

Diplomová práce

Strukturální změny v Moravskoslezském kraji a v regionu Porúří

Structural Changes in the Moravian-Silesian Region and the Ruhr Region
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit dopady strukturálních změn v Moravskoslezském kraj i v regionu Porúří a identifikovat problémové oblasti restrukturalizace Moravskoslezského kraje a navrhnout možná řešení. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související se strukturálními změnami a strukturální politikou. Praktická část je zaměřená na strukturální změny v Moravskoslezském kraji a regionu …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the impacts of structural changes in the Moravian-Silesian region and the Ruhr region and to identity the problematic areas of restructuring the Moravian-Silesian region a purpose possible solutions. The theoretical part deals with the basic concepts related to structural changes and structural policy. The practical part is focused on structural changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Milan Šimek
  • Oponent: Marcela Janiurková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava