Mgr. Klára Hlavatá

Master's thesis

Subjektivní míra a obsah naděje u osob trpících demencí Alzheimerova typu

Subjective Measure and Content of Hope of People Suffering from Alzheimer's Dementia
Anotácia:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku demence a Alzheimerovy nemoci. Ústředním tématem je, jak lidé s demencí Alzheimerova typu subjektivně vnímají naději a jaké jsou obsahy jejich naděje. Zaměřujeme se také na vliv sebeúcty a vybraných demografických proměnných na subjektivní vnímání naděje. Cílem práce je porovnání výsledků osob s Alzheimerovou nemoci s osobami bez Alzheimerovy nemoci …viac
Abstract:
This thesis deals with dementia and Alzheimer‘s disease issue. The central theme is how people suffering from Alzheimer’s type dementia subjectively experience the level of hope and what are the contents of their hope. We also focused on the impact of the self-esteem and selected demographic variables on the subjective experience of hope. The aim is to compare the results of people with Alzheimer’s …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedúci: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta