Jiří Náděje

Bakalářská práce

Webový redakční systém

Webový redakční systém
Anotace:
Cílem bakalářské práce je ve vybraném redakčním systému vytvořit webové stránky na zvolené téma. V teoretické části bude provedena rešerše známých redakčních systémů a jejich srovnání. Praktická část bude obsahovat návrh a implementaci webové stránky pro správu informací zvoleného obsahu.
Abstract:
The goal of this Bachelor's dissertation is making the website by content management system. Theoretical part of this dissertation will be background research of known content management systems and their comparision. Practical part will include concept and implementation of content management website.
 

Klíčová slova

Redakční systém WordPress
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Náděje, Jiří. Webový redakční systém. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie