Bc. Zdeňka Jankovičová, DiS.

Bakalářská práce

Společná bezpečnostní a obranná politika EU

The European Security and Defence Policy
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Společná bezpečnostní a obranná politika EU“ je analýza financování Společné bezpečnostní a obranné politiky EU. První část práce se věnuje obecné charakteristice SBOP, popisu jejích činností a cílů. Druhá část je zaměřena na Českou republiku jako součást Společné bezpečnostní a obranné politiky EU, vztah České republiky k SBOP a na aktivní účast České republiky v mezinárodních …více
Abstract:
Main subject of this thesis, “The European Security and Defence Policy” is an analysis of financing of the Common Security and Defence Policy (CSDP) of the European Union (EU). The first part of the work characterizes CSDP in general, describes its main objectives and activities. The second part focuses on Czech Republic as a part of the Common Security and Defence Policy EU, the relationship of Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Tereza Šrámková
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta