Gabriela Kolářová

Bakalářská práce

Věrnostní program jako nástroj pro budování loajality zákazníka

Loyalty program as a tool for building customer loyalty
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá věrnostními programy, jejich přínosy pro obchodníka i zákazníka. V teoretické části je vymezen pojem věrnostní program a jeho různé podoby, dále je charakterizována loajalita, její druhy v závislosti na určitých faktorech a také strategie pro její získávání. Praktická část práce je zaměřena na analýzu dvou věrnostních programů, které jsou určeny pro těhotné a rodiny s dětmi …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with loyalty programs, their benefits for merchant and for customer. Theoretical part defines the notion of a loyalty program and its various forms. Later, loyalty is characterized, its types, depending on certain factors and its measurement. The practical part is focuses on the analysis of two loyalty programs, which are designed for pregnant women and families with children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví