Theses 

Věrnostní program jako nástroj pro budování loajality zákazníka – Gabriela Kolářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Gabriela Kolářová

Bakalářská práce

Věrnostní program jako nástroj pro budování loajality zákazníka

Loyalty program as a tool for building customer loyalty

Anotace: Bakalářská práce se zabývá věrnostními programy, jejich přínosy pro obchodníka i zákazníka. V teoretické části je vymezen pojem věrnostní program a jeho různé podoby, dále je charakterizována loajalita, její druhy v závislosti na určitých faktorech a také strategie pro její získávání. Praktická část práce je zaměřena na analýzu dvou věrnostních programů, které jsou určeny pro těhotné a rodiny s dětmi do tří let. Cílem práce je představit oba věrnostní programy a zjistit, zda členství v těchto věrnostních programech slouží či neslouží k vybudování pevného a dlouhodobého vztahu mezi obchodníkem a zákazníkem. Zkoumání je prováděno formou dotazníkového šetření a pomocí jeho výsledků jsou vyvozeny závěry a doporučení sloužící k odstranění nespokojenosti stávajících členů věrnostního programu a zároveň efektivnějšímu získávání členů nových.

Abstract: Bachelor thesis deals with loyalty programs, their benefits for merchant and for customer. Theoretical part defines the notion of a loyalty program and its various forms. Later, loyalty is characterized, its types, depending on certain factors and its measurement. The practical part is focuses on the analysis of two loyalty programs, which are designed for pregnant women and families with children up to three years. The aim is to introduce both loyalty programs and determine whether membership in these loyalty programs lead to creating a solid long-term relationship between the merchant and the customer or not. The research is carried out using a survey and using the results, conclusions are drawn and recommendations made for removing discontent from existing loyalty program members, while efficiently obtaining new members.

Klíčová slova: Členství, loajalita, slevy, věrnostní program, výhody, benefits, discounts, loyalty, loyalty program, membership.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:58, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz