Bc. Stella Kolářová

Bakalářská práce

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve vybraném podniku cestovního ruchu

Marketing research of customer satisfaction in a selected tourism enterprise
Anotace:
Bakalarska prace se zabyva problematikou spokojenosti zakazniku ve vybranem podniku Cilem prace je dotaznikove setreni
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problem of satisfied customers in a selected company The aim of the work is a questionnaire
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/csx3h/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Milena Botlíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Lázeňství a turismus