Bc. Ayya Eldysheva

Diplomová práce

Marketing ve veřejném prostoru

Marketing in public space
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jaké faktory globálního a lokálního marketingového prostředí mají vliv na vybrané letiště, jejich kvalitu a marketing. Dílčím cílem práce je popsat a porovnat marketingové aktivity vybraných letišť. Na základě sekundárních výzkumů a ratingů je potřeba také zhodnotit efektivitu marketingu těchto letišť, a to z hlediska kritérií spokojenosti zákazníků a kvality …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to find out which factors of global and local marketing environment have an influence on selected airports, their quality and marketing. The partial goal of the thesis is to describe and compare marketing activities of selected airports. Secondary research and ratings also need to assess the effectiveness of these airports in terms of customer satisfaction criteria and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní