Mgr. Michal Vít

Doctoral thesis

The Perception of national identity by political parties and its development in the context of European political space in the Czech Republic, Poland, and Slovakia between 2004 and 2013

The Perception of national identity by political parties and its development in the context of European political space in the Czech Republic, Poland, and Slovakia between 2004 and 2013
Abstract:
Disertační práce se zaměřuje na tři země střední a výchovní Evropy (Česká republika, Polsko, Slovensko), které sdílejí podobnou historickou zkušenost vývoje. Zmíněné země byly předmětem rychlého integračního úsilí směrem s Západní Evropě – známého též jako “návrat do Evropy”. Tato práce přistupuje k této skutečnosti z teoretické perspektivy zaměřující se na roli politických stran v liberálních demokraciích …more
Abstract:
The dissertation focuses on three countries of the Central East Europe (the Czech Republic, Poland, and Slovakia) which share similar experience of their past development. All three countries have been a matter of swift integration towards Western European communities as a “return to Europe”. This work approaches the situation from a theoretical perspective focusing on the role of political parties …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Reader: Dominika Kasprowicz, Ph.D., dr. Christina Griessler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií