Zuzana RYCHTAŘÍKOVÁ

Diplomová práce

Islámské menšiny v Evropě

The islamic minorities in Europe
Anotace:
Diplomová práce mapuje situaci islámských menšin v Evropě se zaměřením na Francii, Německo a Nizozemsko. V úvodu práce jsou vysvětleny základy islámu a islámské kultury. Dále je poukázáno na důvody migrace muslimů do Evropy a jejich následnou integraci do západní společnosti. S ohledem na tématiku menšin je v práci poukázáno na lidská práva, u kterých je znázorněn nejen jejich historický vývoj, ale …více
Abstract:
The thesis is focused on the situation of Islamic minorities in Europe especially in France, Germany and Netherlands. At the beginning are explained the basics of Islam and Islamic culture. Then follow the reasons for migration of Muslims to Europe and their integration into the society. With the respect to the minorities are in the thesis explained the human rights with their historical development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYCHTAŘÍKOVÁ, Zuzana. Islámské menšiny v Evropě. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta