Bc. Dagmar Buchtová

Bakalářská práce

Sociální pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením

Social Help to Families with Handicapped Children
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na oblast informovaností o sociální pomoci rodičů dětí se zdravotním postižením. První část se zabývá problematikou po teoretické stránce. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, jako je sociální pomoc, rodina, dítě a zdravotní postižení. Následně jsou podrobněji rozpracovány dávky pro osoby se zdravotním postižením, jednotlivé druhy, rozdělení sociálních služeb. Konec teoretické …více
Abstract:
This work focuses on awareness of social assistance for parents of children with disabilities. The first part deals with the theoretical side. They explained the basic concepts, such as social assistance, family, child and disability. Following are further elaborated benefits for persons with disabilities, the species, the distribution of social services. The end of the theoretical part describes comprehensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
Zveřejnit od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buchtová, Dagmar. Sociální pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN