Julie TRNKOVÁ

Bachelor's thesis

Výchova dítěte v problémové rodina - rodina s jedním rodičem

Upbringing children in problematic family - single parent family
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá výchovou dítěte v problémové rodině přímo v rodině s jedním rodičem. Teoretická část bude pojata jako vhled do dané tématiky s identifikací možných problémů v takové rodině. Práce popíše specifika rodin úplných a neúplných a následně se zaměří na rozdíly ve výchovných stylech či přístupech rodin úplných a neúplných. Následně poukáže na rozdílné výchovné přístupy v případě …more
Abstract:
This thesis deals with children´s education in problematic families directly, in family with one parent. The theoretical part is going to be taken as insight into given theme with identification of possible problems. Thesis will describe specifications of complete and incomplete families and then will focus on differences in educational styles or stances of complete and incomplete families. Afterwards …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 7. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Olga Vaněčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TRNKOVÁ, Julie. Výchova dítěte v problémové rodina - rodina s jedním rodičem. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses kxb0tr kxb0tr/2
13/7/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13/7/2016
Bulanova, L.
14/7/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.