Mgr. Barbora Midlochová

Diplomová práce

Monitorace a hodnocení EKG a vybraných laboratorních hodnot sestrou v intenzivní péči u pacientů v prvních 48 hodinách po infarktu myokardu

Monitoring and evaluation of ECG and selected lab values of patients by an ICU nurse during first 48 hours after Myocardial infarction
Anotace:
Hlavním tématem diplomové práce je problematika akutního infarktu myokardu s elevacemi ST úseku na EKG, a období po infarktu, zejména prvních 48 hodin po vzniku potíží. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem je poskytnout pohled zejména na prvních 48hodin po infarktu myokardu, což je odborníky vnímáno jako kritické období, kdy se projeví nejvíce komplikací. Dále poskytnout pohled …více
Abstract:
This thesis discusses problems connected with ST-segment elevation myocardial infarction and the period after infarction, especially first 48 hours after symptoms had manifested. The thesis is split to theoretical and practical part. The goal is to give a view on first 48 hours after myocardial infarction, which is considered as a critical time by specialists, when the most complications appear. Last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta