Bc. Miroslav Pavelek

Diplomová práce

Zlepšování procesů projektového řízení v IT společnosti

Improving project management processes in IT organization
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je oblast projektového řízení ve společnosti zaměřené na vývoj softwaru. V teoretické části je vymezen pojem projekt a jeho specifika, poté následuje popis nejčastějších metodik projektového řízení na základě jejich vhodných použití. V praktické části je provedena analýza konkrétní softwarové společnosti, na jejímž základě jsou provedeny návrhy na zlepšení procesů projektového …více
Abstract:
The subject of this thesis is an area of project management in the software development company. The theoretical part contains a description of the project and its specifics, followed by a description of project management methodologies based on their use. The practical part of the thesis consists of an analysis of a particular software company, which is a basis for suggestions to improve processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Josef Daňa
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace