Bc. Katarína Garčárová

Diplomová práce

Finančná a kapitálová štruktúra podniku a jej optimalizácia

Financial, capital structure and optimalization of the company
Abstract:
The main object of my thesis is to characterise the financial and capital business organization, and the related factors. In the first chapter, we have defined the financial and capital organization. We have mentioned the main influential factors and the possible risks related to foreign capital raising. Also we have analysed the business property organization, division of property sources, organization …více
Abstract:
Predmetom mojej práce je charakteristika finančnej a kapitálovej štruktúry podniku a faktory na ňu vplývajúce. V prvej kapitole sme si vymedzili finančnú a kapitálovú štruktúru, uviedli sme najdôležitejšie faktory na ňu vplývajúce, riziká spojené so získavaním cudzieho kapitálu. Rozobrali sme majetkovú štruktúru podniku, členenie zdrojov majetku, štruktúru finančných zdrojov majetku a cudzie zdroje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance