Bc. Barbora Baláková

Bakalářská práce

Postoje studentů oboru Veřejná politika a lidské zdroje Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity k praktickému vzdělávání v rámci školy

Stance of students from Public policy and human resources at Faculty of social studies on Masaryk university about practical eduacation in the course of study
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o postojích studentů oboru Veřejná politika a lidské zdroje k praktickému vzdělávání v průběhu studia. Cílem práce je zjistit, jaký postoj zaujímají studenti ke stážím v průběhu studia. Tyto stáže probíhají v oblasti personalistiky a lidských zdrojů. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část se zabývá především postojem a praktickým vzděláváním. Metodologická …více
Abstract:
This thesis deals with the stances of students majoring Public policy and human resources about practical education in the course of study. The aim is to find out what stance do students occupy in connections with internships in the course of study. The internships take place in the field of human resources. The thesis consists of three parts. The theoretical part focuses mainly on stance and practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Pospíšilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje