Jana Mejtová

Diplomová práce

Analýza péče o spolupracovníky ve společnostech OVB Allfinanz, a.s. ČR a Partners Financial Services, a.s.

Analysis of workers´care in companies OVB Allfinanz, a.s. ČR a Partners Financial Services, a.s.
Anotace:
Cílem diplomové práce je provedení analýzy péče o spolupracovníky, zahrnující i teambuilding, dvou vybraných finančně-poradenských společností. Teoretická část této práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů z oblasti péče o pracovníky a teambuildingu. Následující dvě kapitoly se zabývají charakteristikami jednotlivých společností z pohledu vymezených sledovaných aspektů, tj. z pohledu péče o pracovníky …více
Abstract:
The aim of my thesis is an analysis of workers´ care and team-building activities of two previously chosen financial-consulting companies. The theoretical part focuses on the definition of the fundamental concepts of workers´ care and teambuilding. Next two chapters deal with characteristics of each company in terms of defined monitored aspects, it means in terms of workers´ care and team-building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Otakar Němec
  • Oponent: Soňa Kružíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50878

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie