Bc. Bogdan Patanin

Master's thesis

Vliv marketingu na obchodní úspěch firmy xy

The influence of marketing on the commercial success of the company xy
Abstract:
Tématem diplomové práce je vliv marketingu na obchodní úspěch firmy. Jedná se o téma velice aktuální, neboť s rostoucí globalizací jsou firmy ohroženy stále větší a větší konkurencí. Proto hledají možnosti, včetně marketingu, jak se odlišit, jakou hodnotu přinést zákazníkovi. Diplomová práce pojednává o možném vlivu uplatnění různých marketingových strategií (produktové, cenové, distribuční, komunikační …more
Abstract:
Thesis topic is The influence of marketing on the commercial success of the company. This is a very current topic, because with increasing globalization, companies are vulnerable to greater and greater competition. So look for any opportunity, including marketing, in order to best effect. This thesis will discuss the possible impact of the application of various marketing strategies (product, pricing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance