Bc. Jitka POUZAROVÁ

Diplomová práce

Zneužívání dávek nemocenského pojištění

The Abusing of Sickness Benefits
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou zneužívání dávek nemocenského pojištění. Této tématice není obecně věnováno mnoho pozornosti, ale množství případů odhalených i prokázaných narůstá. Teoretická část je rozdělena do devíti podkapitol, ve kterých je osvětlen předmět sociálního zabezpečení a jeho koncepce v České republice s vysvětlením historického vývoje. Dále se teoretická část zabývá přímo nemocenským …více
Abstract:
The thesis is focused on the health insurance benefits abuse. Generally there is not paid so much attention to this topic but there is a big rise of recovered and proved cases. The theoretic part is divided into nine subchapters describing the subject of social security and its conception in the Czech Republic with an explanation of historical development. Then the theoretic part deals with just health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POUZAROVÁ, Jitka. Zneužívání dávek nemocenského pojištění. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses l0lm6e l0lm6e/2
19. 8. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 8. 2016
Bulanova, L.
20. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.