Theses 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE A ZÁVAŽNÁ BIOLOGICKÁ RIZIKA – Rostislav MACH

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Rostislav MACH

Bachelor's thesis

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE A ZÁVAŽNÁ BIOLOGICKÁ RIZIKA

Pilsen Regional Emergency Medical Services and the Management of Critical Biological Hazards

Anotácia: Bakalářská práce zkoumá problematiku biologických rizik ve spojitosti s prací zdravotníků v přednemocniční neodkladné péči. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá rozdělením a základní charakteristikou vysoce nakažlivých nemocí, jejich způsobem přenosu a případnou léčbou. Dále jsou zde uvedeny doporučené postupy, dostupné osobní ochranné pracovní prostředky a transportní izolační prostředky osob. V závěrečné kapitole je popisována funkce biohazard týmu, logistika jeho práce a kooperace s ostatními zainteresovanými subjekty. Praktická část vyhodnocuje prověřovací cvičení biohazard týmu a následně zjišťuje formou dotazníku existující rozdíly v problematice biologických rizik u dvou sledovaných skupin respondentů.

Abstract: The bachelor thesis investigates the biological risk problematic regarding the paramedical work in prehospital emergency care. It is divided into two parts the theoretical and the practical part. The theoretical part describes division and basic characteristics of highly contagious diseases, their transmission and eventual treatment. Further on, recommended procedures, accessible personal protective equipment and the use of a portable isolation chamber are described. In the final chapter, the function of biohazard team is described, its logistic work and cooperation with other co-working subjects. The practical part assesses the verified biohazard team practice and as follow up, ascertains the existing differences in biological risk problematic to two observed groups of respondents, through the use of questionnaires.

Kľúčové slová: záchranná služba, vysoce nakažlivá nemoc, biohazard, biologická agens

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MUDr. Jana Vidunová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69034 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

MACH, Rostislav. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE A ZÁVAŽNÁ BIOLOGICKÁ RIZIKA. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 4. 2019 09:59, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz