Bc. Marie Vozdecká, DiS.

Diplomová práce

Harmonizace rodiny a práce pečovatelek ve velkém a malém městě

Harmonizing family life and work by professional caregivers in big city and small town
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem harmonizace rodiny a zaměstnání pečovatelek ve velkém a malém městě. Cílem práce je zodpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jaké rozdíly jsou mezi pečovatelkami pracujícími ve velkém a malém městě v oblasti harmonizace práce a rodiny. V teoretické části se autorka zabývá tématy potřeb zaměstnanců a pečovatelek, možnostmi zaměstnavatelů a rozdílů malých a velkých měst …více
Abstract:
The thesis is focused on harmonizing family and work professional caregivers in big city and small town. The main research question is: What are the differences in harmonizing family and work between caregivers working in small town or big city. Needs of employees and caregivers, possibilities of employers and differences between town and city are explained in theoretical part. Author used qualitaive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., Mgr. Tereza Pospíšilová
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií