Theses 

Pedagogická komunikace při hodnocení v odborném výcviku – Bc. Ladislav Mátl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ladislav Mátl

Diplomová práce

Pedagogická komunikace při hodnocení v odborném výcviku

Pedagogical communication in the technical training evaluation

Anotace: Hodnocení a klasifikace jako důležitá a velmi citlivá součást školního vyučování. Metody, funkce a kriteria hodnocení v odborném výcviku. Činitelé výchovně vzdělávacího procesu a jejich vzájemná interakce. Možnosti rozvoje pedagogické komunikace a její vliv na utváření klimatu v učební skupině. Aktivní sebekontrola a sebehodnocení žáků jako motivační prostředek. Orientační klasifikační tabulka, pomůcka při hodnocení a klasifikaci praktických činností žáků. Její kvalita a možnosti využití.

Abstract: Assessment and grading as an important and very sensitive part of school teaching. Methods, functions and standards of assessment in the vocational training. Factors of educational process and their interaction. Advancement possibilities of pedagogical communication and its influence on the atmosphere in the learning group. Active self - control and self - image of pupils as an incentive instrument. Benchmark classification schedule, help in the hands-on training assessment, its quality and utilising possibilities.

Klíčová slova: Hodnocení a klasifikace, pedagogická komunikace, klima učební skupiny, hodnocení praktických činností, funkce hodnocení, Orientační klasifikační tabulka. Assessment and grading, pedagogical communication, atmosphere in the learning group, hands-on training assessment, functions of assessment, benchmark classification schedule.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz