Bc. Ladislav Mátl

Diplomová práce

Pedagogická komunikace při hodnocení v odborném výcviku

Pedagogical communication in the technical training evaluation
Anotace:
Hodnocení a klasifikace jako důležitá a velmi citlivá součást školního vyučování. Metody, funkce a kriteria hodnocení v odborném výcviku. Činitelé výchovně vzdělávacího procesu a jejich vzájemná interakce. Možnosti rozvoje pedagogické komunikace a její vliv na utváření klimatu v učební skupině. Aktivní sebekontrola a sebehodnocení žáků jako motivační prostředek. Orientační klasifikační tabulka, pomůcka …více
Abstract:
Assessment and grading as an important and very sensitive part of school teaching. Methods, functions and standards of assessment in the vocational training. Factors of educational process and their interaction. Advancement possibilities of pedagogical communication and its influence on the atmosphere in the learning group. Active self - control and self - image of pupils as an incentive instrument …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta