Bc. Petr Schilling

Diplomová práce

Blockchain - nová výzva pro veřejnou správu

Blockchain - A New Challenge for Public Administration
Anotace:
Diplomová práce se zabývá teoretickými východisky využití technologie blockchain ve veřejné správě. Technologie blockchain je fenoménem dnešní doby, do širšího povědomí se dostala díky digitální měně Bitcoin. V textu se zabývám funkčními principy technologie blockchain a jejich využitím zejména při správě veřejných financí a dále možnostmi využití smart kontraktů u veřejných zakázek. Efektivní hospodaření …více
Abstract:
The thesis deals with the theoretical basis of using blockchain technology in public administration. Blockchain is a phenomenon of today's age, thanks to the digital currency Bitcoin. In the text I deal with functional principles of blockchain technology and their use especially in public finance management and also possibilities of using smart contracts in public procurement. Effective management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa