Bc. Gabriela Gálová

Bakalářská práce

Dane – dôležitý príjem štátneho rozpočtu

Taxes - an important revenue of the state budget
Abstract:
The objective of bachelor thesis is to highlight the importance of taxes in the financial system. Taxes are among the most important source of law. Their loss can profoundly affect its economic stability. The work is divided into three chapters. The first chapter is the work aimed to clarify the concepts of fiscal policy, public finance and state budget, define their objectives and functions. The second …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je poukázať na dôležitosť daní v rozpočtovom systéme. Dane patria k najdôležitejším zdrojom štátu. Ich výpadok, môže hlboko narušiť jeho ekonomickú stabilitu. Práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole je práca zameraná na objasnenie pojmov rozpočtovej politiky, verejných financií a štátneho rozpočtu, vymedzuje ich ciele a funkcie. Druhá kapitola sa zaoberá teoretickým …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK