Mgr. Andrea Musílková

Bakalářská práce

Diurnální preference a rizikové chování ve střední adolescenci

Diurnal preference and risk behavior in middle adolescence
Anotace:
Tato práce se zabývá disponujícími faktory rozvoje rizikového chování v období střední adolescence. Teoretická část práce shrnuje nejdůležitější z faktorů, které popsaly předešlé výzkumy, a představuje i jejich možné vzájemné interakce. Dle dosavadní literatury se zdá, že negativní vlivy okolního prostředí a vrstevnických skupiny působí na chování adolescentů pouze díky specifickým podmínkám rodinného …více
Abstract:
This thesis is concerned with predictors of involvement in risk behavior in middle adolescence. The theoretical part summarises the most important risk factors which were defined in previous research and presents also their potential interactions. Negative influences from the outer world and from peer groups according to previous findings seem to influence adolescents behavior through specific characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Karel Skočovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií