Mgr. Monika Dvořáková, Ph.D.

Disertační práce

Molecular mechanisms of metastasis: Integrated genomics and proteomics approaches

Molecular mechanisms of metastasis: Integrated genomics and proteomics approaches
Anotace:
Úvodní část práce se zabývá metastazováním nádorů a použitím „biomarkerů“ v onkologii. Metastáze jsou nejčastější příčinou smrti onkologických pacientů. Onkologický výzkum se proto v posledních desetiletích zaměřil právě na tento proces s cílem porozumění jeho příčinám, popsání jeho mechanizmů a nalezení „biomarkerů“, které by umožnily odhadnout riziko jeho rozvoje u jednotlivých pacientů. Biomarkery …více
Abstract:
The introduction section of the thesis deals with the metastasis of the tumors and the use of biomarkers in oncology. The metastases are the most common cause of death of the oncological patients. In the last decades, the researchers have been focusing on this process in an effort to understand its causes and mechanisms and to find new biomarkers which would specify risk of its occurrence in individual …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Bouchal, Ph.D., prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biochemie