Ing. Alžběta Dalecká

Diplomová práce

Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy

Theoretical and Practical Questions of Management of the Public Administration Property
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy” je zhodnotit hospodaření veřejné správy s majetkem na příkladu statutárního města s městskou částí či obvodem. První část je věnována teoreticko-legislativním východiskům celé práce. Ve druhé části se zaměřuji na statutární města v České republice a na celkovou analýzu majetku a hospodaření statutárního …více
Abstract:
The aim of the submitted thesis “Theoretical and Practical Questions of Management of the Public Administration Property“ is to evaluate the management of the public administration property in one particular statutory city which is divided into individual administrative divisions. The first part is focused on description of the theoretical and legislative level of the entire thesis. In the second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta