Bc. et Bc. Kateřina Lukáčová

Bakalářská práce

Cvičení s prvky zdravotní tělesné výchovy pro dětí předškolního věku

Exercises with elements of health physical education for preschool children
Anotace:
Bakalářská práce představuje vypracovanou sérii cvičení pro děti předškolního věku, které podporují jejich zdraví růst a vývin, rozvoji jemné i hrubé motoriky. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám specifiky předškolního vývoje. Charakteristikou psychologického a psychomotorického vývoje. Dále se věnuji vzniku reflexů, jejich systematizaci …více
Abstract:
The bachelor thesis created set of exercises for pre-school education, which supported healthy growth and progression. The theoretical part includes: the psychological characteristics of pre - school aged child, social and physical development of the child, the chapter dealing with motion and movement abilities, in connection with retaining reflexes. The practical part offers a set of exercises including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta