Bc. Maroš Valter

Bakalářská práce

Ovládací panel řídící jednotky měřícího zařízení

The control panel of the measuring device control unit
Abstract:
The purpose of this thesis is to analyse options of ARM architecture with OS Linux, its eligibility or ineligibility for deployment in industrial environment. The thesis also concerns about design and implementation of the operational panel of the control unit using display as an I/O device. Such a unit then servers for monitoring various physi-cal quantities and visualising them, as well as for displaying …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je analyzovať možnosti architektúry ARM s OS Linux, jej vhodnosť, príp. nevhodnosť pre nasadenie v priemyselnom prostredí. Práca sa ďalej zaoberá návrhom a implementáciou ovládacieho panelu riadiacej jednotky s použitím dotykovej obrazovky ako vstupno-výstupného zariadenia. Takáto jednotka potom slúži na monitorovanie rôznych fyzikálnych veličín a ich jednoduchú vizualizáciu, ako …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Veškrna

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky