Bc. Kateřina Stachová

Bachelor's thesis

Domácí násilí

Domestic Violence
Abstract:
Tato práce se komplexně věnuje problematice domácího násilí. Toto téma je společností často přehlíženo a nevěnuje se mu dostatečná pozornost. Domácí násilí se může týkat kohokoli z nás a je velice důležité informovat a rozšiřovat podvědomí o této problematice u širší veřejnosti. Ve společnosti koluje řada mýtu, která znesnadňuje prevenci domácího násilí. Tyto mýty se snažím ve své práci vyvrátit. Popisuji …more
Abstract:
This work comprehensively deals with the issue of domestic violence. This topic is often overlooked by society and is not given enough attention. Domestic violence can affect any of us and it is very important to inform and spread awareness of this issue among the general public. There are a number of myths in society that make it difficult to prevent domestic violence. I describe the concept of domestic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Reader: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure