Bc. Kateřina Stachová

Bakalářská práce

Domácí násilí

Domestic Violence
Anotace:
Tato práce se komplexně věnuje problematice domácího násilí. Toto téma je společností často přehlíženo a nevěnuje se mu dostatečná pozornost. Domácí násilí se může týkat kohokoli z nás a je velice důležité informovat a rozšiřovat podvědomí o této problematice u širší veřejnosti. Ve společnosti koluje řada mýtu, která znesnadňuje prevenci domácího násilí. Tyto mýty se snažím ve své práci vyvrátit. Popisuji …více
Abstract:
This work comprehensively deals with the issue of domestic violence. This topic is often overlooked by society and is not given enough attention. Domestic violence can affect any of us and it is very important to inform and spread awareness of this issue among the general public. There are a number of myths in society that make it difficult to prevent domestic violence. I describe the concept of domestic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu

Práce na příbuzné téma

Všechny práce