Bc. Hana Váňová

Bakalářská práce

Současná rodina pohledem našich prarodičů

Our grandparents view on nowadays family
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Současná rodina pohledem našich prarodičů“ má za cíl, jak již název vypovídá, přiblížit pohled našich babiček a dědečků na současnou českou rodinu. V první části je rozebírán pojem rodina a také je zde popsána proměna, kterou rodina prošla během posledního století. Dále se zde objevuje náhled jak na rodinu prarodičů, tak především na současnou českou rodinu. Druhá, empirická …více
Abstract:
The aim of the Bachelors thesis called „Our grandparents view on nowadays family“ is to describe nowadays family in the perspective of our grandparents. The first part of the thesis analyses the term family. The change in families during the last century is also described in this part. Next the grandparent family and mainly nowadays Czech family study is presented. Second empiric part provides qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Dobrovolná
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta