Bc. Zuzana Vrbová

Master's thesis

Rehabilitace u pacientů po cévní mozkové s diabetes mellitus a bez diabetes mellitus

Rehabilitation of patients after stroke with diabetes mellitus and without diabetes mellitus
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu rehabilitace na funkční nezávislost pacientů po akutní cévní mozkové příhodě s diabetem, a u pacientů po cévní mozkové příhodě, u kterých nebyl diabetes diagnostikován. Stav pacientů a míra funkční nezávislosti byla u těchto pacientů hodnocena pomocí testu Funkční míry nezávislosti (FIM testu). Studie probíhala na Doléčovacím a rehabilitačním oddělení …viac
Abstract:
This thesis concerns on impact of physiotherapy on the functional independence of patients after an acute stroke and with diabetes mellitus and of patients who have had acute stroke, but they did not have diabetes mellitus. The condition and functional independence of patients was evaluated by the Functional Independence Measure test (FIM test). This study was led in the Rehabilitation Department of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta