Mgr. Anna Kretková

Diplomová práce

Nekonformita zboží založená na podezření dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG)

Non-conformity of Goods based on Suspicion under the UN Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá nekonformitou zboží založenou na podezření podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Hlavním cílem práce je potvrzení hypotézy, že při splnění určitých podmínek lze zboží prohlásit za vadné dle Úmluvy, a to na základě pouhého podezření na vadnost zboží. Práce rovněž obsahuje rozbor standardu konformity zboží podle čl. 35 CISG. Dále se práce věnuje podezření …více
Abstract:
This thesis addresses the non-conformity of goods based on suspicion under the UN Convention on the International Sale of Goods. The main purpose of this work is to confirm the hypothesis that, if certain conditions are met, goods can be declared non-conform under the Convention based on mere suspicion of goods’ non-conformity. The thesis also includes an analysis of the standard for conformity of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta