Jan Petr

Bachelor's thesis

Analýza vývoje ceny ropy

Abstract:
Předkládaná bakalářská práce „Analýza vývoje ceny ropy“ se zaměřuje na popis a analýzu nejvýznamnějších agregátů, jež se podílí na vlivu cen ropy. První a druhá část teoreticky popisuje ropu, způsoby jejího získávání a nejvýznamnější ropné společnosti. Třetí kapitole se věnuje popisu geopolitických události, které ropný trh postihly, a množství zásob, jež velmi silně ovlivňuje pohyb cenové hladiny …more
Abstract:
The submitted bachelor’s thesis “Analysis of the Crude Oil Price Development” is focused on an analysis of the most important determinates that cause a price fluc-tuation of oil. The first and second chapter include a theoretic description of the crude oil, methods of oil extraction and information about major oil companies. The third chapter provides a description of geopolitical events that have …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty