Andrea Vilímová

Bakalářská práce

Analysis of the Customers' Satisfaction in the Restaurant Planet Sushi

Analysis of the Customers' Satisfaction in the Restaurant Planet Sushi
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je identifikovat aspekty, které je třeba zlepšit, a navrhnout doporučení, která by zvýšila spokojenost zákazníků v restauraci Planet Sushi, která se nachází na Praze 5. Hypotéza byla stanovena a to že, Japonská kuchyně má budoucnost v České republice. Autor výzkumu shromaždil jak primární tak sekundární zdroje dat. Celkem bylo osloveno 98 zákazníků; všichni dotazovaní byli …více
Abstract:
The aim of this bachelor dissertation is identify aspects in need of improvement and suggest recommendation that would enhance customers´ satisfaction in the restaurant Planet Sushi located in Prague 5. A Hypothesis was set and that whether Japanese cuisine has a future in the Czech Republic. The researcher collected both primary and secondary data. A total of 98 customers were addressed; all of them …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Jiran
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.