Theses 

Analysis of the Customers' Satisfaction in the Restaurant Planet Sushi – Andrea Vilímová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Andrea Vilímová

Bakalářská práce

Analysis of the Customers' Satisfaction in the Restaurant Planet Sushi

Analysis of the Customers' Satisfaction in the Restaurant Planet Sushi

Anotace: Cílem této bakalářské práce je identifikovat aspekty, které je třeba zlepšit, a navrhnout doporučení, která by zvýšila spokojenost zákazníků v restauraci Planet Sushi, která se nachází na Praze 5. Hypotéza byla stanovena a to že, Japonská kuchyně má budoucnost v České republice. Autor výzkumu shromaždil jak primární tak sekundární zdroje dat. Celkem bylo osloveno 98 zákazníků; všichni dotazovaní byli ochotni odpovědět na navržený dotazník. Studie je složena z dotazníků s názory a pohledem vnímání dotazovaných. Klíčová zjištění z této studie je, že restaurace je obecně na velmi dobré úrovni, zejména pak obsluha restaurace. Doporučení pro zlepšení jsou poskytnuty. Autor dospěl k závěru, že hlavní změny by měli být zajištění čistoty restaurace a vytvoření speciálního menu za zvýhodněnou cenu, s cílem přilákat více zakázníků.

Abstract: The aim of this bachelor dissertation is identify aspects in need of improvement and suggest recommendation that would enhance customers´ satisfaction in the restaurant Planet Sushi located in Prague 5. A Hypothesis was set and that whether Japanese cuisine has a future in the Czech Republic. The researcher collected both primary and secondary data. A total of 98 customers were addressed; all of them were willing to respond to designed questionnaire. The study comprised of questionnaire with respondents opinions and views from their perceptions. Key findings from this survey are that restaurant is generally on a very good level, especially then the service provided in the restaurant. Recommendations for improvements are provided. The author came to the conclusion that the main changes should be to ascertain the cleanliness of the restaurant and to create a special menu at a discounted price in order to attract more customers.

Keywords: analysis, customer satisfaction, Japanese restaurant, Planet Sushi, service quality, perceived value, questionnaire

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Jiran
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 17:34, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz