Bc. Jarmil Vepřek

Diplomová práce

Blog jako žánr potvrzující dynamický vývoj komunikačních možností současnosti

Blog as a Genre Confirming Dynamic Evolution of Contemporary Communication Possibilities
Anotace:
Tato magisterská diplomové práce zachycuje ze stylistického pohledu aktuální vývoj specifické komunikační sféry v rámci internetové publicistiky – blogosféry – a navazuje tak na předchozí bakalářskou práci. Za použití nových výzkumných metod odhaluje nejen specifický vývoj v rámci analyzované komunikační sféry, ale rovněž definuje nový žánr internetové publicistiky – blog.
Abstract:
This master thesis grasps, from stylistic point of view, the actual evolution of blogosphere, a specific communicational sphere which forms one part of internet journalistic environment, and continues in previous bachelor work. Using new explorational methods, this work gains data about specific development of analysed communicational sphere and defines blog as a new genre of internet journalism.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michal Křístek, M.Phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta