Bc. Markéta Veselková

Bakalářská práce

Lidová slovesnost v mateřských školách v současnosti na základě výzkumu v Týništi nad Orlicí

Folk literature in kindergartens currently based on the research in Týniště nad Orlicí
Anotace:
Diplomová práce 'Lidová slovesnost v mateřských školách v současnosti na základě výzkumu v Týništi nad Orlicí' je zaměřena na folklor dětí a dětskou kulturu. Cílem práce je výzkum a rozbor slovesné folklorní tvorby předškolních dětí v rámci kulturního a výchovného působení instituce mateřské školy. Práce je rozdělena do několika kapitol: lidová slovesnost a dětský folklor, dětský folklor, rozpočítadla …více
Abstract:
The thesis ‘Folk literature in kindergartens currently based on the research in Týniště nad Orlicí’ is focused on the folklore of children and children's culture. The aim of this work is research and analysis of the verbal folklore formation of preschool children in the cultural and educational influence of kindergarten institution. The work is divided into several chapters: the folk literature and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Terézia Ondrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta